PLYNOVÝ PIEST

PLYNOVÝ PIEST

Plynový piest sa používa na zdvíhanie a polohovanie krytov a viek, skladá sa z oceľového valca a piestnice. Valec je naplnený natlakovaným inertným plynom, najčastejšie dusíkom, a na strane piestnice je uzavretý tesnením, ktoré zaisťuje výsuv piesnice bez úniku plynu a straty tlaku. Vďaka plynovému piestu je otváranie jednoduchšie a zároveň zatváranie je tlmené. Jeho praktické riešenie teda spočíva v plynulosti chodu výklopných dvierok.